Изпитания с мотор

  Карате мотор и правите акробатични номера, със стрелка нагоре – ускорявате, надолу – спирачка, ляво и дясно – за балансиране, с бутоните „A”, „S” и „D” изпълнявате различни номера, може също и салто - със стрелките по време на скока.


|  начало  |  игри  |  оцветяване  |  точки  |  разлики  |  редове  |  образователни  |  гатанки |  барби  |  пъзели  |  приказки  |  рисуване  |  други  |  поверителност  |