Хипер сфера

  Космическата станция е завладяна от вирус, който е настроил всички защити на станцията срещу вас. Използвайте хипер сферата да съберете всички кристали, необходими за унищожаването на вируса и възвръщане на контрола върху станцията на хората.


|  начало  |  игри  |  оцветяване  |  точки  |  разлики  |  редове  |  образователни  |  гатанки |  барби  |  пъзели  |  приказки  |  рисуване  |  други  |  поверителност  |