Тетрис

  Тетрис – подреждайте фигурите, така че да не остават празни места в редовете и те ще се премахват. Управлявате със стрелките: нагоре за завъртане на фигурите, надолу за бързо спускане (Space – директно поставяне), наляво и надясно за преместване в съответната посока.


|  начало  |  игри  |  оцветяване  |  точки  |  разлики  |  редове  |  образователни  |  гатанки |  барби  |  пъзели  |  приказки  |  рисуване  |  други  |  поверителност  |